Mehmet Gökoğlu Çağrı Yaptı "Adana Demirspor Kongre Üyeliğine Başvurun"

Adana Demirspor Kulübü kongre üye alımlarına devam ediyor. Kongre üyelikleriyle ilgili Adana Demirspor başkanı Mehmet Gökoğlu taraftara çağrı yaparak "Adamcılık, ayrımcılık yapmadan herkes Adana Demirspor Kongre üyeliğine başvurabilir."

KONGRE ÜYESİ BAŞVURUSUNDA NELER GEREKLİ?
- 2 Adet fotoğraf
- Kimlik fotokopisi
- Adli Sicil Belgesi
- İlk Girişte 300 TL giriş aidatı
- Erkek üye için 100 TL, kadın üye için 50 TL yıllık aidat

Başvuru Adresi: Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri Sinanpaşa mah. Hazı Sabancı Blv. 31/A Yüreğir Adana


ADANA DEMİRSPOR TÜZÜĞÜ ÜYELİK ŞARTLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

MADDE 10-KULÜBE ÜYE OLMAK :
                a-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu kulübe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Türkiye Profesyonel Spor Liglerinde, Takımları;Adana Demirspor ile aynı kümede bulunan kulüplerin üyeleri üye olamazlar.Bu statüde olan üyelerin üyelikleri askıya alınır.
b- “a” fıkrasındaki nitelikleri taşıyan ve istekli olan kişinin kulübe üye olabilmesi için, kulüp merkezinden alacağı basılı üyelik başvuru formundaki bilgileri doldurur ve imzasıyla onaylar; bu üyelik başvuru formuna kulüp üyeliğe giriş ücretinin ve  yıllık aidatının kulüp veznesine veya kulübün göstereceği bankadaki hesaba yatırıldığına dair makbuzu eklemek zorundadır.
c-Kulüp başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Kulüp yönetim kurulunca bir hafta içinde kulüp binasında askıya çıkarılır;  en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
            Kulübün asıl üyeleri, kulübün kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
d-Üyeliğe kabul edilmeyenlerin giriş ücreti ve yıllık aidatları iade edilir.
e-Kulübe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
f-Kulübe üye olan lisanslı faal sporcular organlara katılamazlar.
g- Kulüp üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat tutarı Olağan veya Olağanüstü yapılacak Genel Kurulda belirlenir. Giriş ücreti 300TL.dir.Yıllık aidat 2014 yılından geçerli olmak üzere  100TL.,bayanlar için 50TL.dir.Üyeler aidatlarını peşin veya 5 eşit taksitte öderler.Ödemeler Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.Yönetim Kurulu Başkanı,toplumda üst düzeyde görev yapmış ve yapmakta olan,Adana Demirspor sevgisiyle temayüz etmiş ve kulübe faydalı olacak her yıl en çok 30 kişinin aidat ödemeksizin kulübe üye yapılmasına karar verebilir.
h- Yapılacak olan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullardan önceki 1 yıllık dönemde üye olanlar ve aidat borcu olanlar oy kullanmaz.
            MADDE 11-ÜYELİKTEN ÇIKMA :
            Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, kulüpten çıkma hakkına sahiptir.
            Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin kulübe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.  
            MADDE 12- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
            a-Kulüp tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
            b-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
       c-Aidatlarını yatırmayan üyeler yazılı veya duyuru yoluyla yapılan ikaza rağmen 30 gün içinde ödememeleri durumunda,
       d-Kulüp organlarınca verilen kararlara uymamak.
       e-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Karar Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
                Kulüpten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve kulüp malvarlığında hak iddia edemez. Üye kayıt defterinde yazılı olan adresi değişen üyeler, yeni adresini 30 gün içinde Kulübe bildirmek zorundadır. Aksi halde üyenin kulüpte kayıtlı adresine yapılan tebligatlar geçerlidir.
Daha yeni Daha eski
Google News