Tüzük Değişikliği | Artık hafta içi olmayacak

Hafta içinde yapılan ve katılımlarda sorun yaşanan Adanaa Demirspor kongreleri artık tarihe karıştı. Dün gerçekleşen olağanüstü kongresinde divan başkanlığına verilen önerge kabul edilerek hayata geçirildi. Adana Demirsporlular Derneği (ADSDER) tarafından hazırlanan bu önerge ile artık kongreler 3 yılda bir ve hafta sonu planlanacak.

DÜZENLENEN MADDE: Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Haziran ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.


14. MADDENİN DÜZENLENMİŞ HALİ
MADDE 14-GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ :

Genel kurul, kulübün en yetkili karar organı olup; kulübe kayıtlı üyelerden oluşur. Ancak;Niteliği ne olursa olsun Kulübe borcu olanlar,Genel Kurul toplantılarına katılamazlar

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Önerge maddesi Olağan genel kurul, 3 yılda bir, (Mayıs) ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek hafta sonuna denk gelecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Daha yeni Daha eski
Google News