Transfer Sezonu Ne Zaman Bitecek

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan ve açıklanan 1. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıcı 17 Haziran 2019'da başlayıp 2 Eylül tarihinde sona erecek.

2019-2020 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde bitecek. 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

2019-2020 FUTBOL SEZONU İLAN EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
2019-2020 futbol sezonunda uygulanmak ve Birinci Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından
itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp
karara bağlanan hususlar aşağıda belirtilmiştir:

1- TRANSFER VE TESCİL DÖNEMLERİ
2019 - 2020 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2019 tarihinde
başlayıp 2 Eylül 2019 tarihinde ve 2. Transfer ve Tescil Döneminin 4 Ocak 2020 tarihinde
başlayıp 31 Ocak 2020 tarihinde sona ermesine,

2- FUTBOL MÜSABAKA MEVSİMİ
Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2019 ile 31 Mayıs 2020 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle
bu sürelerin değiştirilebilmesine,

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak olan kulüplerimizin bu hükümlerin
dışında tutulmasına,

3- SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU
2019-2020 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Lig futbolcu uygunluğunun aşağıdaki şekilde
uygulanmasına,
1- Kulüpler istedikleri sayıda profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalayabilirler ve tescil
ettirebilirler.
2- Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek
profesyonel futbolcularının listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır.

A TAKIM LİSTESİ
a) A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşur.
b) A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında
oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur.
Bu kuralın ilk olarak yürürlüğe girdiği 15 Haziran 2015 tarihinden önce başka ülke A Milli Futbol
Takımlarını tercih etmiş futbolcular açısından Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama
uygunluğu şartı aranmaz.
Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise Türkiye A Milli Takımının en az bir resmi
müsabakasında oynadıktan sonra bu kapsamda listeye yazılabilirler.
c) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 4’ünün 15’inci yaş gününe denk
gelen sezon ile – 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3
sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması zorunludur.
d) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 4’ünün “c” bendinden ayrı olarak
15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile – 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili
veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay TFF’ye tescilli kulüplerde tescilli olması zorunludur.
e) Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az birinin b
fıkrasında belirtilen Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcu olması
zorunludur.
f) Kulübün b, c, d ve e bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi
durumunda, A Takım Listesi bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur. b, c, d ve e
bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuların bildirilmemesi durumunda kulüplere ayrıca
disiplin yaptırımları uygulanacaktır.
g) Yukarıda b, c, d ve e bentlerinde yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama
uygunluğuna sahip futbolcuların, son listelerin TFF’ye ibrazından sonra bu uygunluğunu
kaybetmesi halinde, takip eden ilk transfer ve tescil döneminin başında bu kapsamda oynama
uygunluğunu kaybeder. Transfer ve Tescil Dönemleri içerisinde Türkiye A Milli Futbol
Takımında oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal listedeki Türkiye A Milli Futbol
Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünden çıkarılırlar.

A TAKIM LİSTESİNİN TFF’YE SUNULMASI
a) Kulüpler, ilk resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesini TFF’ye ibraz
etmek zorundadır.
b) A Takım Listesi birinci transfer ve tescil dönemi içerisinde müsabakalardan 24 saat önce
kulüpler tarafından yukarıdaki koşullar dâhilinde revize edilebilir.
c) A Takım Listesinin ikinci transfer ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde, birinci
transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde TFF’ye ibraz edilmesi
zorunludur.
d) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler A Takım Listelerini
yukarıdaki koşullar dâhilinde resmi müsabakalardan 24 saat öncesine kadar revize edebilirler.
e) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde sezonun sonuna
kadar geçerli olacak A Takım Listesinin TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur.
f) A Takım Listesine yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafından tescillerinin
yapılmış olması zorunludur. Ancak, uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası
talep edilmiş olmasına rağmen gelmeyen futbolcular A Takım Listesine yazılabilir. Bu durum
listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF tarafından tescil
edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu futbolcuların tescilinin
gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri dışında bu futbolcuların yerine başka futbolcuların
ilave edilmesine izin verilmez.
g) A Takım Listesini süresinde TFF’ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalara katılmalarına izin
verilmez.

GENÇ FUTBOLCULAR
Kulüpler, 2019 – 2020 Sezonu için 01.01.1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş Türkiye A
Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan ve iş bu talimatın 2’inci maddesinin b bendindeki
şartları taşıyan tescilli futbolcularını A Takım Listesine yazmaksızın müsabakalarda
oynatabilirler.


MÜSABAKA İSİM LİSTESİ
Müsabaka isim listeleri işbu talimatın 2, 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartlar dâhilinde
aşağıdaki usule göre oluşturulur.
a) Müsabaka isim listesinin 18 kişiye kadar verilmesi halinde Türkiye A Milli Futbol Takımında
oynama uygunluğuna ve yukarıdaki 2’inci maddenin b bendindeki şartlara sahip en az 7
futbolcunun bulundurulması zorunludur. Müsabaka isim listesinin 18 kişiye kadar verilmesi
halinde listeye, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla
11 futbolcu yazılabilir.
b) Müsabaka isim listesinin 21 kişiye kadar çıkarılması mümkündür. Listeye 3 futbolcu ilave
edilmesi halinde en az 2’sinin, 3 ten az futbolcu ilave edilmesi halinde ise bu futbolcuların
Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna ve yukarıdaki 2’inci maddenin b
bendindeki şartlara sahip olması zorunludur.
c) Müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna ve
yukarıdaki 2’inci maddenin b bendindeki şartlara sahip futbolculardan en az birinin kaleci olması
zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun kalecinin müsabaka isim listesine
yazılmaması halinde müsabaka isim listesinin 1 futbolcu eksik verilmesi zorunludur.

4- ALT YAPI FONLARI
Spor Toto Süper Lig’de, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu olmayan futbolcu
tescillerinden alınacak fon bedellerinin aşağıdaki şekilde tespitine, belirlenen ücretlerin birinci
transfer ve tescil döneminin bitimini müteakip 5 gün içerisinde kulüpler tarafından Federasyona
ödenmesine,
İkinci transfer ve tescil döneminde; birinci transfer ve tescil dönemi sonundaki Türkiye A Milli
Futbol Takımında oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısının artması halinde, artan oyuncu
sayısı dikkate alınmak suretiyle, yatırılması gereken fon bedelleri arasındaki farkın ikinci transfer
ve tescil döneminin bitimini takip eden 5 gün içerisinde kulüp tarafından Federasyona
ödenmesine, birinci transfer ve tescil dönemi sonunda Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama
uygunluğu bulunmayan futbolcu sayısı artmayan kulüplerin, kontenjan boşaltmak suretiyle yeni
oyuncu transfer etseler dahi fon bedeli ödememelerine,
Spor Toto 1. Lig’de ise fon bedeli alınmayarak tescili yapılacak yabancı futbolculardan sadece
işlem gideri alınmasına,

SPOR TOTO SÜPER LİG YABANCI FUTBOLCU FON BEDELLERİ:
TESCİLİ YAPILAN TOPLAM YABANCI
FUTBOLCU SAYISI
ÖDENECEK FON PAYI
1 FUTBOLCU 50.000-TL
2 FUTBOLCU 110.000.-TL
3 FUTBOLCU 190.000.-TL
4 FUTBOLCU 290.000.-TL
5 FUTBOLCU 400.000.-TL
6 FUTBOLCU 500.000.-TL
7 FUTBOLCU 650.000.-TL
8 FUTBOLCU 830.000.-TL
9 FUTBOLCU 1.250.000.-TL
10 FUTBOLCU 1.550.000.-TL
11 FUTBOLCU 1.850.000.-TL
12 FUTBOLCU 2.150.000.-TL
13 FUTBOLCU 2.500.000.-TL
14 FUTBOLCU 3.100.000.-TL
15 VE ÜZERİ FUTBOLCU 14 FUTBOLCUYA ÖDENEN
FON PAYINA İLAVETEN HER
BİR FUTBOLCU BAŞINA
310.000.-TL ÖDENİR.
5- SPOR TOTO 1. LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU
2019-2020 Futbol Sezonunda Spor Toto 1. Lig futbolcu uygunluğunun aşağıdaki şekilde
uygulanmasına,
1- Kulüpler istedikleri sayıda profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalayabilirler ve tescil
ettirebilirler.
2- Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek
profesyonel futbolcularının listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır.
A TAKIM LİSTESİ
a) A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşur. A Takım listesinde Türkiye A Milli Futbol
Takımında oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 10 futbolcu yer alabilir.
b) A Takım Listesinde yer alacak en az 15 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında
oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur.
Bu kuralın ilk olarak yürürlüğe girdiği 15 Haziran 2015 tarihinden önce başka ülke A Milli Futbol
Takımlarını tercih etmiş futbolcular açısından Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama
uygunluğu şartı aranmaz.
Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise Türkiye A Milli Takımının en az bir resmi
müsabakasında oynadıktan sonra bu kapsamda listeye yazılabilirler.
c) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 15 futbolcudan en az 4’ünün 15'inci yaş gününe denk
gelen sezon ile – 21'inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3
sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması zorunludur.
d) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 15 futbolcudan en az 4'ünün “c” bendinden ayrı olarak
15'inci yaş gününe denk gelen sezon ile – 21'inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili
veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay TFF’ye tescilli kulüplerde tescilli olması zorunludur.
e) Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az birinin b
fıkrasında belirtilen Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcu olması
zorunludur.
f) Kulübün b, c, d ve e bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi
durumunda, A Takım Listesi bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur. b, c, d ve e
bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuların bildirilmemesi durumunda kulüplere ayrıca
disiplin yaptırımları uygulanacaktır.
g) Yukarıda b, c, d ve e bentlerinde yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama
uygunluğuna sahip futbolcuların, son listelerin TFF’ye ibrazından sonra bu uygunluğunu
kaybetmesi halinde, takip eden ilk transfer ve tescil döneminin başında bu kapsamda oynama
uygunluğunu kaybeder. Transfer ve Tescil Dönemleri içerisinde Türkiye A Milli Futbol
Takımında oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal listedeki Türkiye A Milli Futbol
Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünden çıkarılırlar.
A TAKIM LİSTESİNİN TFF’YE SUNULMASI
a) Kulüpler, ilk resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesini TFF’ye ibraz
etmek zorundadır.
b) A Takım Listesi birinci transfer ve tescil dönemi içerisinde müsabakalardan 24 saat önce
kulüpler tarafından yukarıdaki koşullar dâhilinde revize edilebilir.
c) A Takım Listesinin ikinci transfer ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde, birinci
transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde TFF’ye ibraz edilmesi
zorunludur.
d) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler A Takım Listelerini
yukarıdaki koşullar dâhilinde resmi müsabakalardan 24 saat öncesine kadar revize edebilirler.
e) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde sezonun sonuna
kadar geçerli olacak A Takım Listesinin TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur.
f) A Takım Listesine yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafından tescillerinin
yapılmış olması zorunludur. Ancak, uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası
talep edilmiş olmasına rağmen gelmeyen futbolcular A Takım Listesine yazılabilir. Bu durum
listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF tarafından tescil
edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu futbolcuların tescilinin
gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri dışında bu futbolcuların yerine başka futbolcuların
ilave edilmesine izin verilmez.
g) A Takım Listesini süresinde TFF’ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalara katılmalarına izin
verilmez.
GENÇ FUTBOLCULAR
Kulüpler, 2019 – 2020 Sezonu için 01.01.1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş Türkiye A
Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan ve iş bu talimatın 2’inci maddesinin b bendindeki
şartları taşıyan tescilli futbolcularını A Takım Listesine yazmaksızın müsabakalarda
oynatabilirler.
MÜSABAKA İSİM LİSTESİ
Müsabaka isim listeleri işbu talimatın 2., 3. ve 4. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde
aşağıdaki usule göre oluşturulur.
a) 18 Kişilik müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna
ve yukarıdaki 2'nci maddenin b bendindeki şartlara sahip en az 12 futbolcu bulundurulması
zorunludur. Sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda Türkiye A Milli Futbol
Takımında oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 5 futbolcu bulundurulması koşulu ile
Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 6 futbolcu
müsabaka isim listesinde bulundurulabilir.
b) Müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna ve
yukarıdaki 2’nci maddenin b bendindeki şartlara sahip futbolculardan en az birinin kaleci olması
zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun kalecinin müsabaka isim listesine
yazılmaması halinde müsabaka isim listesinin 1 futbolcu eksik verilmesi zorunludur.
6- TFF 2. LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU
a) TFF 2. Ligde yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz.
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu futbolcular, başka ülkelerin A Milli
Futbol Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk
müracaat tarihinden itibaren, ancak beş yıl sonra Türk statüsünde oynatılabilirler. Sezonun bir
yarısının içerisinde beş yıllık süresi dolanlar, o yarının başındaki transfer ve tescil döneminin
başından itibaren Türk statüsünde kabul edilir.
c) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak tescil edilen futbolcu sonradan başka bir ülkenin A
Milli Futbol Takımında oynar ise takip eden transfer ve tescil döneminin başından itibaren
müsabakalarda oynatılamaz.
TFF 2. LİG TEŞVİK SİSTEMİ:
1. Kulüplerin alt yapılarının güçlendirilmesi ve genç oyuncu oynatan kulüplerin teşvik edilmesi
amacıyla, 2019 – 2020 Sezonunda toplam 2.000.000 TL Genç Futbolcu Teşvik Fonu aşağıdaki
şartlarda kulüplere ödenir.
2019 – 2020 Sezonunda kulüplerin teşvik fonundan faydalanabilmeleri için aşağıdaki sisteme
uygun olarak kulüplere puan verilir.
2. Puanlama Sistemi:
a) 01.01.1996 (dâhil) – 31.12.1999 (dâhil) tarihleri arasında doğmuş futbolculardan;
- İlk onbirde oynayan her bir futbolcu için 4 puan,
- Sonradan oyuna giren her bir futbolcu için 2 puan,
- 18 kişilik müsabaka isim listesinde yer alıp oyuna girmeyen her bir futbolcu için 1 puan,
Bu futbolcuların müsabakanın oynanacağı tarihe kadar kesintisiz en az 24 ay kulüpte tescilli
olması halinde puanlar iki katı ile çarpılır.
b) 01.01.2000 (dâhil) - 31.12.2002 (dâhil) tarihleri arasında doğmuş futbolculardan;
- İlk onbirde oynayan her bir futbolcu için 8 puan,
- Sonradan oyuna giren her bir futbolcu için 4 puan,
- 18 kişilik müsabaka isim listesinde yer alıp oyuna girmeyen her bir futbolcu için 2 puan,
Bu futbolcuların müsabakanın oynanacağı tarihe kadar kesintisiz en az 24 ay kulüpte tescilli
olması halinde puanlar iki katı ile çarpılır.
c) 01.01.2003 ve daha sonra doğmuş futbolculardan;
- İlk onbirde oynayan her bir futbolcu için 16 puan,
- Sonradan oyuna giren her bir futbolcu için 8 puan,
- 18 kişilik müsabaka isim listesinde yer alıp oyuna girmeyen her bir futbolcu için 4 puan,
Bu futbolcuların müsabakanın oynanacağı tarihe kadar kesintisiz en az 24 ay kulüpte tescilli
olması halinde puanlar iki katı ile çarpılır.
3. 2019 - 2020 resmi lig müsabakalarının (play-off müsabakaları hariç) sonunda, 2.000.000 TL
teşvik ücreti, sezon sonunda yukarıdaki kriterlere göre oluşan tüm puanların toplamına
bölünmek suretiyle 1 puana denk gelen tutar tespit edilir.
4. Kulübün toplam puanı ile 1 puana denk gelen rakam çarpılmak suretiyle kulübe ödenecek
teşvik tutarı belirlenerek, ödemeler sezonun bitimini müteakip bir ay içerisinde ilgili kulüplere
yapılır.
7- TFF 3. LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU:
TFF 3. Lig’de;
1- Yabancı uyruklu amatör veya profesyonel futbolcu oynatılmamasına,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu futbolcuların, başka ülkelerin A
Milli Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk
müracaat tarihinden itibaren, ancak beş yıl sonra Türk statüsünde oynayabilmelerine, sezonun
bir yarısının içerisinde beş yıllık süresi dolanların, o yarının başındaki transfer ve tescil
döneminin başından itibaren Türk statüsünde kabul edilmesine,
b) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak tescil edilen futbolcunun sonradan başka bir ülkenin
A Milli Futbol Takımında oynaması halinde takip eden transfer ve tescil döneminin başından
itibaren müsabakalarda oynatılmamasına,
2- TFF 3. Lig müsabakalarında 18 kişilik müsabaka isim listesine 31.12.1994 ve daha önce
doğmuş en fazla 10 futbolcunun yazılabilmesine, bu sayının aşılması halinde ilgili kulüp
hakkında Futbol Müsabaka Talimatı hükümlerinin uygulanmasına,
3- Müsabaka isim listesinde 01.01.1995 ve daha sonra doğmuş en az 8 futbolcunun
bulundurulmasının zorunlu olmasına, listeye 01.01.1995 ve daha sonra doğmuş olan 8
futbolcunun yazılmaması halinde, müsabaka isim listesinin yazılmayan futbolcu sayısı kadar
eksik verilmesine, bu durumda ilgili kulüp hakkında talimata aykırılık nedeni ile disiplin
işlemlerinin uygulanmasına,
TFF 3. LİG TEŞVİK SİSTEMİ:
1. Kulüplerin alt yapılarının güçlendirilmesi ve genç oyuncu oynatan kulüplerin teşvik edilmesi
amacıyla, 2019 – 2020 Sezonunda toplam 3.000.000 TL Genç Futbolcu Teşvik Fonu aşağıdaki
şartlarda kulüplere ödenir.
2019 – 2020 Sezonunda kulüplerin teşvik fonundan faydalanabilmeleri için aşağıdaki sisteme
uygun olarak kulüplere puan verilir.
2. Puanlama Sistemi:
a) 01.01.1996 (dâhil) – 31.12.1999 (dâhil) tarihleri arasında doğmuş futbolculardan;
- İlk onbirde oynayan her bir futbolcu için 4 puan,
- Sonradan oyuna giren her bir futbolcu için 2 puan,
- 18 kişilik müsabaka isim listesinde yer alıp oyuna girmeyen her bir futbolcu için 1 puan,
Bu futbolcuların müsabakanın oynanacağı tarihe kadar kesintisiz en az 24 ay kulüpte tescilli
olması halinde puanlar iki katı ile çarpılır.
b) 01.01.2000 (dâhil) - 31.12.2002 (dâhil) tarihleri arasında doğmuş futbolculardan;
- İlk onbirde oynayan her bir futbolcu için 8 puan,
- Sonradan oyuna giren her bir futbolcu için 4 puan,
- 18 kişilik müsabaka isim listesinde yer alıp oyuna girmeyen her bir futbolcu için 2 puan,
Bu futbolcuların müsabakanın oynanacağı tarihe kadar kesintisiz en az 24 ay kulüpte tescilli
olması halinde puanlar iki katı ile çarpılır.
c) 01.01.2003 ve daha sonra doğmuş futbolculardan;
- İlk onbirde oynayan her bir futbolcu için 16 puan,
- Sonradan oyuna giren her bir futbolcu için 8 puan,
- 18 kişilik müsabaka isim listesinde yer alıp oyuna girmeyen her bir futbolcu için 4 puan
Bu futbolcuların müsabakanın oynanacağı tarihe kadar kesintisiz en az 24 ay kulüpte tescilli
olması halinde puanlar iki katı ile çarpılır.
3. 2019 - 2020 resmi lig müsabakalarının (play-off müsabakaları hariç) sonunda, 3.000.000 TL
teşvik ücreti, sezon sonunda yukarıdaki kriterlere göre oluşan tüm puanların toplamına
bölünmek suretiyle 1 puana denk gelen tutar tespit edilir.
4. Kulübün toplam puanı ile 1 puana denk gelen rakam çarpılmak suretiyle kulübe ödenecek
teşvik tutarı belirlenerek, ödemeler sezonun bitimini müteakip bir ay içerisinde ilgili kulüplere
yapılır.
8- YETİŞTİRME TAZMİNATI HESAPLAMA KRİTERLERİ
Yetiştirme tazminatının hesaplanmasına ilişkin olarak kulüplerin dört ayrı kategoriye
ayrılmasına ve kategorilerin aşağıdaki şekilde tespitine,
Kategori Kulüpler Sezonluk Yetiştirme Tazminatı
Miktarları 2019-2020
Birinci Kategori Spor Toto Süper Lig
Kulüpleri 150.000 TL
İkinci Kategori Spor Toto 1.Lig Kulüpleri 75.000 TL
Üçüncü Kategori TFF 2.Lig Kulüpleri 30.000 TL
Dördüncü Kategori
TFF 3.Lig Kulüpleri ve
Amatör Liglerde Yer Alan
Kulüpler
 15.000 TL
9- PROFESYONEL FUTBOLCU ÖZEL SİGORTALARI
Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’e dâhil kulüplerin, profesyonel
futbolcularını yurtiçinde ve dışında yapacakları maçlarda, antrenmanlarda, maç ile
antrenmanlara gidiş ve gelişlerde, taşıtlarda meydana gelmesi muhtemel kazalar ve sakatlıklar
için kısmi veya daimi maluliyet ve ölüm hallerine karşı Federasyonca belirlenecek özel sigorta
şirketine sigorta ettirmelerine,
10- İŞLEM GİDERİ
Kulüplerin futbolcular ile imzaladıkları sözleşmelerin tescil edilebilmesi ve sözleşmesi devam
eden futbolcuların lisansını yeni sezonda vize edebilmesi için “işlem gideri” adı altında tek bir
ücret alınmasına,
Kulüpler İşlem Gideri
Spor Toto Süper Lig
Kulüpleri 200 TL
Spor Toto 1. Lig
Kulüpleri 110 TL
TFF 2. Lig Kulüpleri 85 TL
TFF 3. Lig Kulüpleri 30 TL
Bu paraların yatırıldığı belgelendirilmeyen futbolcuların vize ve tescil işlemlerinin
yapılmamasına,
11- EMEKLİLİK HAKKI KAZANMA ÖDENTİSİ (EHKÖ)
Türkiye Futbol Federasyonu Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfına, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olan profesyonel futbolcuların her birinin, bir defaya mahsus olmak üzere transfer
ve vize işlemlerinde;
Kulüpler Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi

Spor Toto Süper Lig
Kulüpleri 3.600 TL
Spor Toto 1. Lig
Kulüpleri 2.400 TL
TFF 2. Lig Kulüpleri 1.450 TL
TFF 3. Lig Kulüpleri 750 TL
Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi adı altında Türkiye Futbol Federasyonu Sosyal Yardım ve
Dayanışma Vakfı banka hesaplarına futbolcular adına kulüpler tarafından yatırılmasına,
kulüplerin ödedikleri Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi’ni futbolcuların transfer ödemelerine
ilişkin hak edişinden mahsup edebilmelerine,
Bu paraların yatırıldığı belgelendirilmeyen futbolcuların vize ve tescil işlemlerinin
yapılmamasına,
12- REFERANS BEDELLERİ
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan profesyonel futbolcuların her birinin bir defaya mahsus
olmak üzere transfer ve vize işlemlerinde referans bedeli olarak aşağıdaki ücretlerin alınmasına;
Kulüpler

Referans Bedeli
Spor Toto Süper Lig
Kulüpleri 1800 TL
Spor Toto 1. Lig
Kulüpleri 900 TL
TFF 2. Lig Kulüpleri 150 TL
TFF 3. Lig Kulüpleri 90 TL
13- KULÜP TESCİL VE AİDAT ÜCRETLERİ
Bir üst lige terfi eden kulüplerden alınacak tescil ücretleri ile kulüplerin her yıl ödemekle
yükümlü olduğu aidatların;
Kulüpler Tescil Ücreti Aidat
Spor Toto Süper Lig
Kulüpleri 960 TL 420 TL
Spor Toto 1. Lig Kulüpleri 420 TL 180 TL
TFF 2. Lig Kulüpleri 210 TL 85 TL
TFF 3. Lig Kulüpleri 95 TL 55 TL
olarak tespitine,
Yukarıda belirtilen paraların Federasyonun ilgili hesabına yatırmayan kulüplerin tescil ve vize
işlemlerinin yapılmamasına,
14- FUTBOL MENAJERLERİ VİZE ÜCRETİ
Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı hükümleri doğrultusunda sisteme dâhil edilecek her bir
Futbol Menajerinden halen lisanslı olan ve vizesi devam eden Futbol Menajerleri hariç olmak
üzere 2019 – 2020 Futbol Sezonunda tescil ve vize ücreti olarak 12.000 TL alınmasına,
15- YABANCI UYRUKLU TEKNİK ADAMLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1- Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 5. maddesi çerçevesinde Spor
Toto Süper Ligde mücadele eden kulüplerin:
a) “A” takımlarında “PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU” olarak görev yapacak teknik
adamların UEFA Pro Diplomasına sahip olmalarına veya bu kişilerin UEFA tarafından
verilmemekle beraber UEFA tarafından UEFA Pro Diplomasına eşit kabul edilen yabancı ülke
antrenörlük diplomasına,
b) “A” takımlarında “PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ” olarak görev yapacak yabancı
uyruklu teknik adamların UEFA A Diplomasına sahip olmalarına veya bu kişilerin UEFA
tarafından verilmemekle beraber UEFA tarafından UEFA A Diplomasına eşit kabul edilen
yabancı ülke antrenörlük diplomasına,
c) “A” takımlarında “PROFESYONEL KALECİ ANTRENÖRÜ” olarak görev yapacak yabancı
uyruklu teknik adamların UEFA A KALECİ ANTRENÖRÜ Diplomasına sahip olmalarına veya bu
kişilerin UEFA tarafından verilmemekle beraber UEFA tarafından UEFA A KALECİ ANTRENÖRÜ
Diplomasına eşit kabul edilen yabancı ülke antrenörlük diplomasına sahip olmaları.
2- Spor Toto Süper Lig’de yukarıda belirtilen görevler dışında ve Spor Toto Süper Lig dışındaki
liglerde hiçbir unvan altında yabancı uyruklu teknik adam çalıştırılmamasına,
16- TEKNİK ADAMLARIN TESCİL ÜCRETLERİ
Tescil Edileceği Görev Tescil Ücreti Dernek Referanslı
Tescil Ücreti Dernek Ücreti
Spor Toto Süper Lig Teknik
Sorumlusu
26.280 TL 8.760 TL 8.760 TL
Spor Toto Süper Lig Antrenörü 8.640 TL 2.880 TL 2.880 TL
Spor Toto Süper Lig Kaleci
Antrenörü
5.400 TL 1.800 TL 1.800 TL
Yabancı Uyruklu Teknik Adamlar için vize referans ücreti Kategorilerindeki rakamların 5 ( Beş ) katıdır.
Spor Toto Süper Lig Gençlik Gel.
Tk. Sor.
2.772 TL 924 TL 924 TL
Spor Toto 1.Lig Teknik Sorumlusu 11.160 TL 3.720 TL 3.720 TL
Spor Toto 1.Lig Antrenörü 4.140 TL 1.380 TL 1.380 TL
Spor Toto 1.Lig Kaleci Antrenörü 2.520 TL 840 TL 840 TL
Spor Toto 1.Lig Gençlik Gel. Tk.
Sor.
1.188 TL 396 TL 396 TL
TFF 2.Lig Teknik Sorumlusu 5.760 TL 1.920 TL 1.920 TL
TFF 2.Lig Antrenörü 1.980 TL 660 TL 660 TL
TFF 2.Lig Kaleci Antrenörü 1.584 TL 528 TL 528 TL
TFF 2.Lig Gençlik Gel. Tk. Sor. 1.080 TL 360 TL 360 TL
TFF 3.Lig Teknik Sorumlusu 3.816 TL 1.272 TL 1.272 TL
TFF 3.Lig Antrenörü 1.152 TL 384 TL 384 TL
TFF 3.Lig Kaleci Antrenörü 936 TL 312 TL 312 TL
TFF 3.Lig Gençlik Gel. Tk. Sor. 756 TL 252 TL 252 TL
Tüm Gençlik Geliştirme
Antrenörleri / Atletik Perf Ant. /
Maç Ve Perf. Analizi Ant. / Oyuncu
Ve Maç İzleme Ant.
708 TL 236 TL 236 TL
Amatör Takım Teknik Adamları 432 TL 144 TL 144 TL

Daha yeni Daha eski
Google News