TFF Aba Altından Sopa Gösterdi


TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapılarak gerçek ve tüzel kişilere basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirildiğini açıkladı.

Etik Kurulu 12. Maddesi Nedir?

MADDE 12 - TAHRİK EDİCİ DAVRANIŞ VE ETİK İLKELERİNE AYKIRI
AÇIKLAMALARDAN KAÇINMA
Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler;
a) Heyecanlı, kontrol dışı, ön yargılı ve suçlayıcı,
b) Kulüpler arasında çatışmaya yol açacak, dostane duyguları zaafa uğratacak,
c) Taraftarların ve izleyicilerin –çirkin ve kötü tezahürat da dahil olmak üzere- olumsuz
tüm davranışlarını özendirecek, tahrik ve teşvik edecek beyan ve davranışlar ile,
d) Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı
beyan ve açıklamalardan bulunmaktan, kaçınmak zorundadır.


Etik Kurulu Talimatının tamamını BURADAN inceleyebilirsiniz.
Daha yeni Daha eski
Google News